NPC-Div2 
October 2, 1999, 2:30 pm
Thames Valley
19 - 25
Bay of Plenty
Thames Valley RFU